Accueil > Documentations scientifiques > Revues archivées > Omaly sy Anio > Archives > Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume (...) > Tamatave et la mission catholique à la fin du XIXè siècle


 • Tamatave et la mission catholique à la fin du XIXè siècle
  Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume 21-22, 1985, pp. 197-215

  Auteur : Lupo P.

  Mots clés : EGLISE CATHOLIQUE/MISSIONS/HISTORIOGRAPHIE/1883-1894/MADAGASCAR/TOAMASINA

  [ EN ] Evangelisation of the malagasy coasts was regarded as secundary by the christian missionary churches. During the XIXth century and up to the 1930’s ; the centre of the island was the area they regarded as being of strategic importance. The author analyses the reasons behind such a choice, the main being the existence in Antananarivo of a monarchy trying to exercise control all over the island. British and French missionaries thought that the extension of that monarchy was the best means to help Christian penetration in the other regions – the catholic example is more particularly studied here. It was through the conversion of Antananarivo that the Christian movement was to be started. The Toamasina area only gets a drop of the social and spiritual efforts undertaken by the church in the central area. Up to the end of the first Franco-Malagasy war (1885) the few catholic missionaries residing in Betsimisaraka capital only spoke to the foreign population in Toamasina (particularly the creole and French populations), and activities within the Betsimisaraka country were few.
  This socio-religious situation is described with the help of a documentation (unpublished so far for the most part) showing on the one hand the socio-cultural facts of the Betsimisaraka country and, on the other hand the mind the missionaries were in and the mental categories they belonged to. This preference shown by the Christian churches towards the populations of the centre of the island helps explain the regional varieties which, every today, are not only religious.

  [ MLA ] Tsy nanana anjara toerana lehibe teo amin’ny sehatry ny asan’ireo misionera kristianina teto Madagasikara ny fampielezana ny filazantsara tany amorontsiraka. Ny faritra afovoan’ny nosy no nifantohan’ny asany nandritra ny taonjato faha-XIX ary dia nitohy izany hatramin’ny 1930 teo ho eo. Antananarivo no foiben’ny fanjak’Andrian-tokana izay nikatsaka indrindra fiandrianana manerana ny nosy tamin’izany andro izany. Araka ny fandinihan’ireo misionera Anglisy sy Frantsay dia hanaraka ny fitaran’io fanjakana io ny fidiran’ny fivavahana kristianina any amin’ny faritra hafa. Koa tokony ho avy ao Antananarivo izany no iaingan’ny fampielezana ny filazantsara. Ity lahatsoratra ity dia mifantoka amin’ny asan’ny misionera katolika. Noho ny maha foibe an’Antananarivo, dia sombintsombin’ny asa vitan’ny fiangonana tao afovoan-tany eo amin’ny lafiny fampivoarana ara-tsosialy sy ny fivavahana no mba hita tany Toamasina. Hatramin’ny 1885, taona nitsaharan’ny ady voalohany nifanaovan’ny Frantsay sy Malagasy, dia ireo vahiny – kiriolina sy Frantsay – nonina tao Toamasina, renivohi-paritany betsimisaraka no mazàna nitorian’ny misionera katolika ny filazantsara. Indraindray foana no mba nanatona ireo Betsimisaraka sy niasa ho azy ireo ny misionera. Soratra vavolombelona izay mbola tsy notrandrahina ny ankamaroany no ifotoran’ity lahatsoratra ity. Samy hita amin’izany antontan-taratasy izany na ny toetoetry ny faritany betsimisaraka eo amin’ny lafiny ara-tsosialy sy ara-kolotsaina na ny toe-tsaina sy fomba fijery sy fandiniky ny misionera. Antony iray lehibe niteraka tsy fitoviana eo amin’ny faritra samihafa eto amin’ny Nosy ary mbola hita soritra koa eo amin’ny lafim-piainana ankoatry ny fivavahana ny safidin’ny misionera hiasa eo amin’ny mponina eo afovoan-tany.

  Télécharger

© MESupReS 2009 - 2024. Mentions légales
(p) Secrétariat Général | Direction des Technologies de l'Information et de la Communication (DTIC)
Contact: dtic@mesupres.gov.mg - Tous droits réservés