Accueil > Documentations scientifiques > Revues archivées > Omaly sy Anio > Archives > Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume (...) > Les Expéditions scientifiques aux Seychelles au XIXè siècle


 • Les Expéditions scientifiques aux Seychelles au XIXè siècle
  Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume 21-22, 1985, pp. 379-390

  Auteur : Lionnet G.

  Mots clés : SCIENTIFIQUES/CHERCHEURS/EXPEDITIONS SCIENTIFIQUES/19E SIECLE/SEYCHELLES

  [ EN ] The writer states that the researchers who visited the Seychelles during the 19th century can be divided in 3 categories : those who stayed but for a short period in the area and those who chose these islands as their goals and, right from their departure, aimed at leading their investigations there. He mentions what each researcher had completed and the result of their research. According to him, these researches were conducted too late because at that time, the forest which covered the islands was almost entirely burned out or cut down. However it was still possible to compare its flora and fauna to those of Eastern Africa, Madagascar and Asia.

  [ MLA ] Voalazan’ny mpanoratra fa mitsinjara ho sokajy telo ireo mpikaroka nitsidika ny nosy Seychelles tamin’ny taonjato faha-19 dia ireo izay niato tao fotoana fohy dia fohy monja, ireo izay nandalo tao nandritry ny fivahiniany tamin’ny toerana manodidina, ary ireo izay nifidy ireo nosy ireo ho tanjona, ary nikendry hatrany am-piaingana ny hanao fanadihadiana tao. Notsiahiviny ny zava-bitan’ny mpikaroka tsirairay avy, ary ny vokatry ny fitsidihana nataony. Araka ny fiheverany dia diso aoriana loatra ireo fanadihadiana ireo satria tamin’ny fotoana nanatontosana azy dia efa saiky main’ny afo sy voakapa ny ampahany betsaka tamin’ny ala nandrakotra ny nosy Seychelles. Nefa kosa na izany aza mbola azo atao tsara ny mampitaha ny biby sy ny zava-maniry ao amin’izay misy any Afrika atsinanana, Madagasikara, ary Azia.

  Télécharger

© MESupReS 2009 - 2024. Mentions légales
(p) Secrétariat Général | Direction des Technologies de l'Information et de la Communication (DTIC)
Contact: dtic@mesupres.gov.mg - Tous droits réservés