Accueil > Documentations scientifiques > Revues archivées > Omaly sy Anio > Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume (...) > Les Conditions de changement du système politique à Madagascar


 • Les Conditions de changement du système politique à Madagascar
  Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume 33-36, 1991-1992, pp. 731-743

  Auteur : Albertin L.

  Mots clés : CHANGEMENT POLITIQUE/CONDITIONS ECONOMIQUES/CONDITIONS SOCIALES/MADAGASCAR

  [ EN ] This paper presents a process which is not over as yet. Although all the conditions for changes are inter-dependent, it is useful to differentiate them under the internal and external aspects, and to distinguish powers from counter-powers. The following points are essential for that purpose :
  1. The causes and symptoms of power degradation : the social costs of the structural adjustment – the dilemma about dis-ideologization ; socialism and the liberalization of the economy, etc.
  2. The counter-powers : fragmentation and cooperation within the political class – the live forces and the different forms of their resistance – the role of the media – the people’s political mentality.
  3. The external conditions : the bilateral and multilateral partners’ and donors’ attitudes, etc. – comparative aspects ; the peaceful revolutions in the East European countries.
  4. The pre-requisites of a progress in the process towards change : the state’s necessary prerogatives – the constituting elements of democracy – economic and ecological recovery – Madagascar’s active self-representation in foreign countries.

  [ MLA ] Fiovana mbola tsy nifarana no andraman’ity asa ity hotanisaina. Na dia mifampiankina aza ny fepetra fiovana, dia ilaina ihany ny manasaraka ny tarehiny anatiny sy ivelany, ary koa ny ny manavaka ny fahefana sy ny fanoheram-pahefana. Tsy azo ihodivirana ireto fisehony ireto raha izay no tanjona :
  1. Ny antony sy ny fikoroson’ny fahefana : ny sandan’ny fanitsiana ara-drafitra eo amin’ny fiaraha-monina – ny fizarazan-tsaina ateraky ny fialàna amin’ny firehan-kevitra mpomba ny sosialisma sy ny fanalalahana ara-toekarena, sns.
  2. Ireo mpanohitra ny fitondrana : ny fizarazarana sy ny fiaraha-miasa ao anatin’ny sokajy politika – ny hery velona sy ireo fomba rehetra nentiny nihoitra – ny asan’ny filazambaovao – ny fisainana politikan’ny mponina.
  3. Ny fepetra avy any ivelany : ny mpiray antoka, na firenena roa izany, na firenena maro, ny fihetsiky ny mpamatsy vola ivelany, sns. – ny lafiny azo ampitahaina ; ny fiavotana tsy nisy romoromo tany amin’ny firenena any atsinanan’i Eoropa.
  4. Ny zavatra ilaina mba hahatanteraka ny fandrosoana mankany amin’ny fiovana : ny anjara toeran’ny fanjakana izay tsy azo hialàna – ny hoenti-manangana ny demokrasia – ny fiarenana mandala ny demokrasia sy ny tontolo iainana – ny fanehoan’i Madagasikara ny mahaizy azy any amin’ny firenena vahiny.

  Télécharger

© MESupReS 2009 - 2024. Mentions légales
(p) Secrétariat Général | Direction des Technologies de l'Information et de la Communication (DTIC)
Contact: dtic@mesupres.gov.mg - Tous droits réservés