Accueil > Documentations scientifiques > Revues archivées > Omaly sy Anio > Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume (...) > Les Affrontements « ethniques » dans le Sud-Est pendant la période coloniale : (...)


 • Les Affrontements « ethniques » dans le Sud-Est pendant la période coloniale : une interrogation sur le passé de la région
  Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume 37-40, 1993-1994, pp. 261-269

  Auteur : Rafidison R.

  Mots clés : COLONISATION FRANCAISE/RELATIONS INTERETHNIQUES/AFFRONTEMENTS ETHNIQUES/MADAGASCAR/SUD EST

  [ EN ] Ethnic confrontations have always marked the regional history of the South-Eastern area of Madagascar and this, until very recently. Regardless of some traits of resemblance among the different local groups, reactions of identity have always been the main factors leading to such deadly conflicts. The apparent unity which seems to be existing in the immigration localities fades away when the preservation of the specificity and the defence of the territory, especially the ricefields, are at stake the Merina power of the 19th century and the French colonial power of the beginning of the 20th century have not eased the situation : only fear has motivated the acceptance of all foreign presence.

  [ MLA ] Ny fifandrafiana “ara-pirazanana” dia manamarika ny tantaram-paritra amin’iny Atsimo-Atsinanan’i Madagasikara iny hatrizay ka hatramin’ny fotoana tsy ela akory. Na eo aza ny endrika itovian’ireo vondron’olona mitsitokotoko hita any an-toerana, ny fihetsika mampiavaka ny isan’isany dia nifotoran’ny fifandonana namoizana aina.
  Ny sarintsarimpiraisana manentana azy ireo any am-pandehanana dia rava ho azy raha ho fitandroana ny fahasamihafana na koa ho fiarovana ny tany onenany fa indrindra ny momba ny horaky, endrika isehoan’ny adim-pahefam-pianakavina nisy tany aloha. Ny nahatongavan’ny Merina tamin’ny taonjato faha-19 ka nodimbiasan’ny fanjanahantany frantsay teo am-piandohan’ny taonjato faha-20 dia tsy nampilamina ny toe-draharaha : ny fisian’ny “vahiny” dia nekena tsy satry noho ny tahotra.

  Télécharger

© MESupReS 2009 - 2024. Mentions légales
(p) Secrétariat Général | Direction des Technologies de l'Information et de la Communication (DTIC)
Contact: dtic@mesupres.gov.mg - Tous droits réservés