Accueil > Documentations scientifiques > Revues archivées > Omaly sy Anio > Archives > Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume (...) > Le Trafic commercial du port de Tamatave de 1864 à 1882


 • Le Trafic commercial du port de Tamatave de 1864 à 1882
  Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume 21-22, 1985, pp. 219-242

  Auteur : Florent H.

  Mots clés : PORTS/COMMERCE INTERNATIONAL/EXPORTATIONS/IMPORTATIONS/STATISTIQUES/1864-1882/MADAGASCAR/TOAMASINA

  [ EN ] Through the study of the commercial traffic in Toamasina harbour between 1864, date of Rainilaiarivony’s accession to the post of Prime Minister and that of the end of a politically disturbed period – and 1882, date of the outbreak of the 1st French-Hova war, the author aims at analyzing the system of exploitation established by the Merina government in a province economically rich and whose capital town is both the main harbor of the island and the residence of the foreign consuls. At first, the author enlarges on the future of Toamasina and its circumscription : the customs are reorganized, administrative reforms are carried out, and, especially, the influence of the oligarchy on the wheels of the economy due on the one hand to the presence of customers – the Deka and some local personalities – and on the other hand, to the use of the judicial apparatus of the kingdom in order to control the foreign rivals. Then, the author deals with the evolution of the foreign trade in Toamasina, starting from the study of two typical products representing the main exports and imports of the harbour : cattle and by-products, materials and spirits. From the obviously decreasing exports and the increase of the imports the author draws a conclusion on the deterioration of the economic situation of the province. In his conclusion the author analyzes the causes of such a failure and after having given a minute description of the working and the characteristics of the economic policy of exploitation of the oligarchy, he attributes it mainly to the influence on the economy of a privileged minority, only anxious to serve its privileges.

  [ MLA ] Famakafakana ny rafi-pihariana nampiharin’ny fitondram-panjakana merina teo amin’ny faritra iray mahabe fanantenana eo amin’ny lafin’ny toe-karena no kendren’ny mpanoratra amin’ity fandinihana ny varotra tao amin’ny seranan’i Toamasina ity. Tsy vitan’ny hoe seranana lehibe indrindra eto amin’ny Nosy i Toamasina, fa renivohi-paritany koa itoeran’ny masoivohom-pirenena vahiny. Asehon’ny mpanoratra aloha ny rafitra napetraka eo amin’ny fitantanana an’i Toamasina sy ny faritaniny : fanamboarana ny sampan-draharaha miandraikitra ny fadin-tseranana, fandaminana eo amin’ny fitondrana ny faritany ary amin’izany ny fomba nentin’antokon’olom-bitsy mba handraisana tanteraka ny toe-karen’ny faritany. Deka ary loholona betsimisaraka sasantsasany no nampiasainy. Teo koa ny fampiharana ny didy aman-dalan’ny tany sy ny Fanjakana mba hamerana ny fahafahan’ny vahiny eo amin’ny fiharian-karena. Ny lafin-javatra faharoa nodinihin’ny mpanoratra dia ny fifandraisan’i Toamasina amin’ny firenena hafa. Hita misongadina ary mikoroso ny toe-karen’ny faritr’i Tomasina, satria mihena ny entana aondrana na dia ny omby sy ny hoditra ary mitombo be lavitra ireo entana ampidirina toy ny lamba sy ny toaka isan-karazany. Araka ny hevitry ny mpanoratra dia vokatry ny fandraisan’olom-bitsy ny toe-karena izany. Tsy nihevitra afa-tsy ny soa ho azy manokana mantsy izy ireo.

  Télécharger

© MESupReS 2009 - 2024. Mentions légales
(p) Secrétariat Général | Direction des Technologies de l'Information et de la Communication (DTIC)
Contact: dtic@mesupres.gov.mg - Tous droits réservés