Accueil > Documentations scientifiques > Revues archivées > Omaly sy Anio > Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume (...) > Le Projet fédéral d’une intellectuelle malgache du XIXè siècle


 • Le Projet fédéral d’une intellectuelle malgache du XIXè siècle
  Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume 37-40, 1993-1994, pp. 95-108

  Auteur : Rakotoson G.R.

  Mots clés : REGIMES POLITIQUES/FEDERALISME/GOUVERNEMENT FEDERAL/ETATS-UNIS/CONSTITUTION/MALGACHE/INTELLECTUELLES/ESSAI (GENRE LITTERAIRE)/19E SIECLE/MADAGASCAR

  [ EN ] “Dame Rasoa”, a Malagasy teacher in the Protestant schools of Tamatave in the 1880s, had advocated the adaptation of the American federal system in a treatise of Political Sciences she intended to submit to the Malagasy leaders. In addition to the intrinsic qualities she found in this political system and the analogies she found out between the American system on the eve of Independence and the Malagasy realities in the 19th century, this model seemed to her as the most adequate one to solve the issue of the integration of the Malagasy socio-political formations into a national ensemble likely to reach the rank of an “advanced and civilized state”, to quote her own terms. Beyound the originality of such an option within the context of the Malagasy 19th century, the choice of “Dame Rasoa de Tamatave” in favor of a federal system designed and accepted mainly for the purpose of national unification would assert that the issue between the assimilation policy and the association policy has already been debated within certain circles of the “lightened” milieu of Madagascar, or had already been asked within part of the Malagasy elite of the 19th century.

  [ MLA ] Niaro ny fampiharana mirindra ny lamina federaly amerikana amin’i Madagasikara i “Dame Rasoa”, mpampianatra tamin’ny sekoly protestanta maromaro tao Toamasina tany amin’ny taona 1880 tany ho any tao amin’ilay fandinihana politika izay saika omeny ny mpitondra Malagasy tamin’izany fotoana izany. Ankoatra ny soa hitany tamin’io lamina politika io sy ny fitoviana tsikariny teo amin’ny lamina amerikana nialoha ny fahaleovantenan’izy ireo sy ny zava-nisy teto Madagasikara tamin’ny taonjato faha-19, dia nahatsapa koa izy fa io lamina io no nety indrindra handaminana ny olana momba ny fandrindrana ny vondrona politika sy ara-piaraha-monina amin’ny zava-misy eto amin’ny firenena mba hahatongavana amina “tanjona mandroso sy misy civilization” rah any teniny no hotononina. Raha dinihina ity safidy nataon’i “Dame Rasoa” ity tao anatin’ny fiaraha-monina Malagasy tamin’ny taonjato faha-19, safidy izay momba ny lamina federaly ary nekena mba hampiraisana ny firenena, dia hita fa ny olana momba ny politikan’ny “assimilation” sy ny “ association” dia efa vodinika teo anivon’ny vondron’olona “nahitahita” teto Madagasikara, na efa niteraka fanontaniana teo anivon’ny avara-pianarana Malagasy tamin’ny taonjato faha-19 aza.

  Télécharger

© MESupReS 2009 - 2024. Mentions légales
(p) Secrétariat Général | Direction des Technologies de l'Information et de la Communication (DTIC)
Contact: dtic@mesupres.gov.mg - Tous droits réservés