Vous êtes ici: Accueil > Documentations scientifiques > Revues récentes > TALOHA > TALOHA 1


 • LES TACHES DE L’ARCHEOLOGIE A MADAGASCAR
  Annales de l’Université de madaqascar Série Lettres et Sciences Humaines

  auteur : Hubert DESCHAMPS  [MG] Notsiahivin’ Andriamatoa Hubert DESCHAMPS ny asa efa vi-tan’ ireo « mpampianatra, mpialolia làlana antsika, nanam-pahaizana tokoa momba ny Malagasy ». Faly izy mahita ny fandrosoana vaovao eo amin’ ny Arkelojia izay mampiasa ny teknika fanao amin’ ny « protohistoire » (fahalalana ny Tantara talohan’ ny nitrangan’ ny soratra)mba hamantarana ny lasa : fandinihana ny vohin’ ny tany, fihadiana ny atin’ ny tany fantatra fa nonenan’ ny olombelona, fandinihana ny vovom-boninkazo (pollen) sy ny biby. Ireny rehetra ireny dia manampy antsika ary ahazalioantsika mamantatra ny tantara hatramin’ ny Mala-gasy voalohany tamin’ ahatongavany teto ka hatramin’ ny taon-jato faha-XIX.Tokoiiy hiara-miasa mba hanajana ny zava-miafina ao amin’ ny fiandohan’ ny fianarana hafa ny Malagasy, toy ny fianarana miikasika ny ranomasina, ny fianarana ny teny, ny fianarana ny toetoe-batan’ ny olombelona, ets...

  [ENG] Hubert DESCHAMPS reminds us of work alrcady accomplished by « our masters, the great earlier specialists on Madagascar »,and hails the new age of Archaelogy, bringing the application of the techniques of pro.ohistory to the exploration of the past : surface surveys, excavations. zoological and pollen analyses will contribute to tracing back the history of the early Malagasy from their first settlements to the 19 th century ; but beyond that, other branches of study such as occeanography, maritime technology, comparative ethnography,linguistics, physical anthropology must collaborate closely to throw light on the mystery of tlie Malagasy origins.

  Télécharger la version PDF

© MESupReS 2009 - 2020. Mentions légales
(p) Secrétariat Général | Direction des Technologies de l'Information et de la Communication (DTIC)
Contact: dtic@mesupres.gov.mg - Tous droits réservés