Accueil > Documentations scientifiques > Revues archivées > Omaly sy Anio > Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume (...) > L’Etat-nation face au processus de transition démocratique en Afrique (...)


 • L’Etat-nation face au processus de transition démocratique en Afrique noire
  Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume 33-36, 1991-1992, pp. 713-729

  Auteur : Feltz G.

  Mots clés : ETAT-NATION/TRANSITION DEMOCRATIQUE/CHANGEMENT SOCIAL/DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE/ASPECT POLITIQUE/HISTORIOGRAPHIE/1990-1991/AFRIQUE NOIRE

  [ EN ] The democratic transition in black Africa and throughout the world is perceived through a social and political dynamics linked with the world economic crisis. Scientists form all disciplines analyze this democratization move of the political systems and the liberalization of the economic systems within the renewal of development strategies. The comparative studies and the historiographical analysis enable us to conduct an inventory on two directions that seem to be complementary. The first one pertains to political analysis and refers to the development of nation-states during the 20th century, with all the consequences that the current economic crisis infers. The second direction lies on the definition of a new development problem whose starting point is a new concept of a model or models of government, such as formulated by American researchers. The question that we may ask, however, pertains to the prerequisites for taking back such an ideology, and to the question of how acceptable and assimilable it is in the African political mentalities of the ending 20th century.

  [ MLA ] Ampifandraisina amin’ny hery manova fiaraha-monina sy ny politika ao anatin’ny fahasahiranana ara-toekarena eran’izao tontolo izao ny tetezamita demokratika eto Afrika mainty sy eran-tany. Ireo manampahaizana rehetra, amin’ny taranja misy rehetra, dia samy manadihady io fironan’ny rafi-pitondrana politika mankany amin’ny demokrasia io sy ny fanalalahana ny rafitry ny teokarena ao anatin’ny sehatry ny fanavaozana ny teti-papandrosoana. Azo atao jery kiana ny fomba fisainana roa izay toa mifameno sy ny fomba fandinika manao fampitaha ary ny fandinihana ara-tantara. Ny voalohany moa dia mikasika ny fandinihana ara-politika ary mifantoka amin’ny fivelaran’ny Fanjakana-firenena nandritra ny taonjato faha-20 miaraka amin’ny vokany izay asehon’ny fahasahiranana ara-toekarena amin’izao fotoana izao. Ny faharoa kosa dia miankina amina famaritana vaovao ny olana momba ny fampandrosoana, ka ny hiaingana amin’izany dia fiheverana vaovao na modelim-pitondrana mifanojo amin’ny lazain’ireo mpikaroka amerikana. Ny fanontaniana azo apetraka kosa anefa di mikasika ny fahafahana mampiasa izany foto-kevitra izany eo amin’ny fanavaozana ny hafatra politika taloha sy ny fahazoana mampita, ary mampanaiky azy amin’ny foto-pisainana politika afrikana amin’izao fiafaran’ny taonjato faha-20 izao.

  Télécharger

© MESupReS 2009 - 2024. Mentions légales
(p) Secrétariat Général | Direction des Technologies de l'Information et de la Communication (DTIC)
Contact: dtic@mesupres.gov.mg - Tous droits réservés