Accueil > Documentations scientifiques > Revues archivées > Omaly sy Anio > Archives > Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume (...) > L’Est malgache et ses habitants vus par le premier périodique malgache, la (...)


 • L’Est malgache et ses habitants vus par le premier périodique malgache, la revue Teny Soa (La Bonne Parole)
  Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume 21-22, 1985, pp. 173-183

  Auteur : Randriamanantena J.

  Mots clés : REVUE TENY SOA (PERIODIQUE)/ARTICLES DE FOND/1877-1894/MALGACHES/BEZANOZANO/BETSIMISARAKA/SIHANAKA/MŒURS ET COUTUMES/ETHNOLOGIE/AGRICULTURE/DESCRIPTIONS ET VOYAGES/MADAGASCAR/COTE EST

  [ EN ] The publishing of the Teny Soa review results from the desire for spiritual food after the persecutions of the Christians by Ranavalona I. The East part of Madagascar is presented as a region where the resources are God’s gifts, and where the inhabitants can grow cash crops and make products destined to the international market. Imbued with the superiority of Christianity and Christian values, the missionaries, authors of the review, describe the traditional customs, the taboos and people’s uncleanness. The Gospel is endowed with a transforming power and the missionaries resort to all possible means to win the people’s souls and lead them to God. Yet, the evangelising process also implies a march to occidentalization.

  [ MLA ] Ny fanontana ny gazety Teny Soa dia vokatry ny hetahetam-panahy sy hetahetan-tsaina tao aorianan’ny fanenjehana natao tamin’ny nanjakan-dRanavalona I. Heverina ho toy ny fanomezana avy amin’Andriamanitra ireo zava-tsoa maro amin’ny faritra atsinanan’ny Nosy, afaka mampiroborobo ny voly fanondrana sy manodina vokatra hamatsiana ny tsena iraisam-pirenena ny mponina.
  Manoratra amin’ny fomba misy fanesoana sy fanaovana tsinontsinona ny fomban-drazana, ny fady sy ny tsy fahampiam-padiovan’ny olona, ny misiônera mpanoratra ny gazety, noho ny fahatokiana fatratra ny fahambonian’ny fivavahana kristianina. Mitondra fanavaozana ny Tenin’Andriamanitra, ary atao izay hitarihana ny fanahy any amin’i Kristy. Saingy ny fandrosoan’ny fivavahana kristianina dia midika koa fironana any amin’ny tontolon’ny Tandrefana.

  Télécharger

© MESupReS 2009 - 2024. Mentions légales
(p) Secrétariat Général | Direction des Technologies de l'Information et de la Communication (DTIC)
Contact: dtic@mesupres.gov.mg - Tous droits réservés