Accueil > Documentations scientifiques > Revues archivées > Omaly sy Anio > Archives > Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume (...) > L’Antsihanaka et le Sihanaka vus par les missionnaires anglais à travers (...)


 • L’Antsihanaka et le Sihanaka vus par les missionnaires anglais à travers l’Antananarivo Annual
   : Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume 21-22, 1985, pp. 185-195

  Auteur : Rakotomalala Y.J.V.

  Mots clés : THE ANTANANARIVO ANNUAL (PERIODIQUE)/ARTICLES DE FOND/1875-1896/MALGACHES/SIHANAKA/MŒURS ET COUTUMES/ETHNOLOGIE/DESCRIPTIONS ET VOYAGES/MADAGASCAR/TOAMASINA/ALAOTRA MANGORO/AMBATONDRAZAKA/ANTSIHANAKA

  [ EN ] The Antananarivo Annual, originally meant to deal with travel stories was a magazine edited by and for Englishmen of the Victorian period. Its 13 articles dealing with the Sihanaka country and its inhabitants in the XIXth century only give the reader a very general picture stamped with a European and Christian ethnocentrism. The religious rites and beliefs of the Sihanaka reminded the missionaries of the antiquity. In fact, this value judgment, resting first on the evolutionist theory and then on the diffusion theory is typical of the beginnings of anthropology. Despite all this, through its description of Antsihanaka and Sihanaka countries, the Annual remains a scientific edition since resting on a way of thinking believed to be scientific in its day. But it cannot avoid being political, in as much as it is influenced by the Victorian ideology, and social, because it advocates “civilisation”.

  [ MLA ] Notontosain’Anglisy ary natao ho an’ny Anglisy niaina tamin’ny andron’ny Mpanjaka vavy Victoria ny Antananarivo Annual, gazety boky izay natao teny am-piandohana ho fitantarana dia isan-karazany. Ny ankapoben-javatra ihany no asehon’ireo lahatsoratra telo ambin’ny folo mikasika ny Antsihanaka sy ny mponina. Ary ankoatr’izany dia hita mazava tsara amin’ireo lahatsoratra ireo fa Eoropeana sy Kristiana no manoratra azy. Ny finoana amam-pombany indrindra anefa, araka ny fahitan’ireo misionera, no tena mbola maneho ny “toe-tsaina mbola zaza” ny Sihanaka. Raha ny tena izy, tsy hahataitra izany fitsarana naankina amin’ny “évolutionnisme” izany ary, taty aoriana kosa dia naankina amin’ny “diffusionnisme”, satria rijan-kevitra nitaiza ny fahazazan’ny anthropolojia izany. Na izany aza, rehefa mandoko an’Antsihanaka sy ny Sihanaka ny Annual, dia azo lazaina fa gazety boky siantifika noho izy manaja fomba fiasa heverina fa siantifika tamin’izany fotoana izany, kanefa gazety boky manana sanda ara-teti-pitondrana, satria voafehin’ny firehan-kevitra viktoriana, no ara-piaraha-monina ihany koa rehefa injay izy manindrahindra ny “sivilizasiona”.

  Télécharger

© MESupReS 2009 - 2024. Mentions légales
(p) Secrétariat Général | Direction des Technologies de l'Information et de la Communication (DTIC)
Contact: dtic@mesupres.gov.mg - Tous droits réservés