Accueil > Documentations scientifiques > Revues archivées > Omaly sy Anio > Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume (...) > L’Administration et les masses rurales à Madagascar pendant la (...)


 • L’Administration et les masses rurales à Madagascar pendant la colonisation
  Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume 37-40, 1993-1994, pp. 235-259

  Auteur : Rabearimanana L.

  Mots clés : COLONISATION FRANCAISE/ADMINISTRATION LOCALE/RELATIONS ADMINISTRATION-USAGERS/POPULATION RURALE/FOKONOLONA/1896-1950/MADAGASCAR

  [ EN ] One of the problems that the colonial authorities had to face in Madagascar since Gallieni was how to get hold of the Malagasy people, how to to use the pre-colonial structures to convey their policy, to help them to have a feed-back of their actions and know about the aspirations of the Malagasy people. Gallieni and his successors tried to use the fokonolona for that purpose, but they deprived it of its rights and power while maintaining its duty towards the state. The fokonolona was then spread throughout the country. But the centralizing tendency of the French authorities was stronger than the wish to collaborate with the representatives of the population. Even on the aftermath of the Second World War, when France intended to give a fair share of power to the Malagasy people in the management of their internal affairs, the attempt failed because of a constant tendency of the French regional administrators to run the local collectivity.

  [ MLA ] Isan’ny olana ho an’ny mpanjanantany teto Madagasikara, hatramin’ny andron’i Gallieni, ny fitadiavana izay hevitra ahazoana mifandray amin’ireo vahoaka voazanaka. Nanontany tena indrindra izy ny amin’ny fomba ampiasana ny rafitra politika nisy talohan’ny fanjanahan-tany, mba hampanekena an’ireo ny toromarika omeny ; ary mba ahafantarany, etsy andaniny, ny fomba fisainana, ny faniriana ary izay mety ho fihetsik’ireo vahoaka voazanaka ireo. I Gallieni sy ireo mpandimby toerana azy dia nanandrana nampiasa ny fokonolona, ary nataon’izy ireo tamin’izany izay nifanarahan’io tamin’ny rafim-panjanahana. Saingy nesoriny avokoa izay mety ho andraikiny ary tsy notazoniny afa-tsy ny adidiny. Rehefa izany dia naparitany eran’ny nosy ny fampiharana azy. Ny fanangonam-pahefana anefa no navesa-danja kokoa, ho an’ny fanjakana frantsay, noho ny faniriany hiara-miasa amin’ireo solontenam-bahoaka. Hany ka na dia mba nikasa hanome fahefana kely ny Malagasy azan y Frantsay, teo amin’ny fitondrana teto an-toerana taorian’ny ady lehibe faharoa, dia nandamoka izany noho ny fizirizirian’ireo lehiben’ny distrika, hitondra hatrany ny fiaraha-monina teratany.

  Télécharger

© MESupReS 2009 - 2024. Mentions légales
(p) Secrétariat Général | Direction des Technologies de l'Information et de la Communication (DTIC)
Contact: dtic@mesupres.gov.mg - Tous droits réservés