Accueil > Documentations scientifiques > Revues archivées > Omaly sy Anio > Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume (...) > Jésuites, franc-maçons et pouvoir. Tananarive : 1890-1893


 • Jésuites, franc-maçons et pouvoir. Tananarive : 1890-1893
  Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume 37-40, 1993-1994, pp. 271-324

  Auteur : Lupo P.

  Mots clés : EGLISE CATHOLIQUE/JESUITES/FRANC-MACONNERIE/POUVOIR EXECUTIF/RELATIONS/1890-1893/MADAGASCAR/ANTANANARIVO

  [ EN ] The dispute between the Jesuits and the Freemasons at the end of the 19th century – reconstituted by the author through unpublished archivistic documents – repeats, in Madagascar, the divergence between Catholicism and Freemansonry developed in Europe. The Malagasy government could not stay aloof from this conflict of two radically opposed conceptions of the society and the state, viz. a secular conception and the conception of power closely collaborating with the churches, if not taking inspiration from their doctrines. The Prime Minister Rainilaiarivony tried to control, on the one hand, the Churches careful of their priveles, on the other hand, a Freemasonry tied up with the secularian and colonial European powers. The fact that almost all the Freemasons of Tananarive were personal friends of the Head of the government – technicians, colleagues with whom he entrusted delicate assignments – made the situation more complicated.

  [ MLA ] Ny ady nisy teo amin’ny zezoita sy ny “francs-maçons” tamin’ny faran’ny taonjato faha-19 - izay asehon’ny mpanoratra amin’ny alàlan’ny rakitra mbola tsy nisy namoaka – dia tsy nanao afa-tsy namerina teto Madagasikara ny tsy fitovian-kevitra nisy teo amin’ny finoana katolika sy ny “franc-maçonnerie” tany Eoropa. Tsy afa-nihataka tamin’izany hevitra nifandaka tanteraka momba ny fiaraha-monina sy ny fanjakana izany – izany hoe ny fijery ny fahefana tsy idiram-piangonana mihitsy sy ny fijery ny fahefana miara-miasa akaiky amin’ny fiangonana, eny fa na dia miainga avy amin’ny fampianarany mihitsy aza – ny fitrondrana malagasy. Niezaka nandamina ny Praiminisitra Rainilaiarivony : teo aloha ny fiangonana izay saro-piaro tamin’ny tombotsoany, teo koa ny franc-maçonnerie izay iray vatsy tamin’ny fahefana eoropeana mpandala ny lahika sy ny fanjanahan-tany. Vao mainka nihasarotra ny toe-draharaha satria ny ankamaroan’ireo francs-maçons teto Antananarivo dia namana akaikin’ny Praiminisitra, teknisiana sy mpiara-miasa nanankinany asa saro-pady indraindray…

  Télécharger

© MESupReS 2009 - 2024. Mentions légales
(p) Secrétariat Général | Direction des Technologies de l'Information et de la Communication (DTIC)
Contact: dtic@mesupres.gov.mg - Tous droits réservés