Accueil > Documentations scientifiques > Revues archivées > Omaly sy Anio > Archives > Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume (...) > A Propos d’un söva : l’homme et le chien chez les Betsimisaraka (...)


 • A Propos d’un söva : l’homme et le chien chez les Betsimisaraka Antavaratra
  Omaly sy Anio (Hier et Aujourd’hui) : revue d’études historiques, volume 21-22, 1985, pp. 149-171

  Auteur : Mangalaza E.R.

  Mots clés : MALGACHES/BETSIMISARAKA ANTAVARATRA/LITTERATURE POPULAIRE/SOVA/RELATIONS HOMME-ANIMAL DANS LA LITTERATURE/ASPECT SOCIAL/ASPECT ECONOMIQUE/MADAGASCAR/TOAMASINA

  [ EN ] Close and distant at the same time, the dog is given pride of place in the oral Betsimisaraka literature known as söva or jijy. This literary type, with a mere entertaining function is what Marcel Mauss understands as a “total social act”.
  The analysis of a söva about the dog allows the reader to understand the economic and social value of this animal among the Betsimisaraka-Antavaratra : there, symbolism becomes all important. Any taboos are attached to the dog, a vile and inferior animal. So, the worst insults for the Betsimisaraka-Antavaratra are those connected with the dog.

  [ MLA ] Sady akaiky no lavitry ny olombelona ny amboa, koa manana anjara toerana lehibe eo amin’ny sôva na jijy betsimisaraka. Ny sôva mantsy dia manana endrika fialam-boly nefa azo heverina koa fa mampiseho ny firafitry ny fiaraha-monina.
  Hita taratra eo amin’ny sôva iray noraisina tany amin’ny Betsimisaraka-Antavaratra mikasika ny ambo any sandany eo amin’ny toe-karena sy eo amin’ny fiaraha-monina. Amin’izany sôva izany dia voatakon’ny hevitra fonosiny ny tena endri-javatra. Maro ny fady manodidina ny amboa, biby sady ratsy no toa tsy misy dikany. Ho an’ny Betsimisaraka-Antavaratra ny ompa faran’izay mavesatra indrindra dia izay mikasika ny amboa.

  Télécharger

© MESupReS 2009 - 2024. Mentions légales
(p) Secrétariat Général | Direction des Technologies de l'Information et de la Communication (DTIC)
Contact: dtic@mesupres.gov.mg - Tous droits réservés